Filmy instruktażowe

Jak zarejestrować numer seryjny dla nowej licencji

Dowiedz się, jak zarejestrować numer seryjny dla produktów ESET.

Zarejestrowanie numeru seryjnego jest konieczne do otrzymania nazwy użytkownika oraz hasła, które są potrzebne do pobrania oraz zainstalowania programów firmy ESET.

 

Jak zarejestrować numer seryjny dla przedłużenia licencji

Dowiedz się, jak zarejestrować numer seryjny dla produktów ESET.

Zarejestrowanie numeru seryjnego jest konieczne do otrzymania nazwy użytkownika oraz hasła.

 

Jak dokonać lokalnej instalacji programów ESET?

Dowiedz się, w jaki sposób pobrać program ESET oraz dokonać jego instalacji lokalnie na stacji roboczej.

 

Jak wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do programu

Zobacz, jak wprowadzić do programów ESET otrzymaną nazwę użytkownika oraz hasło.

 

Konfiguracja lokalnej kopii dystrybucyjnej

Zobacz, jak aktywować i skonfigurować kopię dystrybucyjną bezpośrednio na kliencie. Celem kopii dystrybucyjnej jest tworzenie kopii plików aktualizacyjnych w środowisku sieci lokalnej.

 

Konfiguracja kopii dystrybucyjnej w ESET Remote Administrator

Zobacz, w jaki sposób skonfigurować kopię dystrybucyjną w konsoli ESET Remote Administrator.

Zobacz także, w jaki sposób zmienić w sposób zdalny konfigurację klientów, aby mogły pobierać aktualizacje bezpośrednio z kopii dystrybucyjnej w konsoli ESET Remote Adminitrator.

 

Zdalna instalacja z poziomu ESET Remote Administrator

Zobacz, w jaki sposób utworzyć nową paczkę instalacyjną programu ESET NOD32 Antivirus lub ESET Smart Security, dokonać jej wstępnej konfiguracji oraz zdalnie zainstalować na komputerze docelowym.

Film pokazuje także, w jaki sposób dokonać konfiguracji klienta, aby połączył się z serwerem ESET Remote Administrator.

Od tego momentu możesz zdalnie zarządzać klientem z poziomu konsoli ESET Remote Administrator.

 

Czyszczenie pamięci podręcznej aktualizacji

Dowiedz się, w jaki sposób wyczyścić pamięć podręczną aktualizacji w przypadku gdy napotkasz na problem w trakcie próby aktualizacji bazy sygnatur wirusów w programach firmy ESET.

 

Zaawansowane czyszczenie pamięci podręcznej

Wykonaj zaawansowane czyszczenie pamięci podręcznej w sytuacji gdy standardowe czyszczenie pamięci nie pomaga.

 

Generowanie dziennika diagnostycznego przy pomocy narzędzia ESET Sysinspector

Dowiedz się, w jaki sposób wyczyścić pamięć podręczną aktualizacji w przypadku gdy napotkasz na problem w trakcie próby aktualizacji bazy sygnatur wirusów w programach firmy ESET.

 

Uruchamianie systemu Windows 8 w trybie awaryjnym

Dowiedz się, w jaki sposób uruchomić system Windows 8 w trybie awaryjnym.