Poradniki

ESET NOD32 Antivirus - instalacja offline

UWAGA!
Przed przystąpieniem do instalacji należy odinstalować obecnie używany program antywirusowy.
Zwykle odbywa się to poprzez Start -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy. Dokładne informacje dotyczące procesu deinstalacji znajdują się pod tym linkiem.

Po poprawnie zakończonym procesie rejestracji licencji otrzymają Państwo mail z danymi dotyczącymi rejestrowanego oprogramowania, takimi jak data ważności licencji, nazwa i hasło użytkownika oraz link do najnowszej wersji oprogramowania.

mail2min.jpg

1. Po kliknięciu na link podany w mailu zostaniecie Państwo przeniesieni na stronę z najnowszą wersją zakupionego oprogramowania.

offline1min.jpg

2. W przypadku chęci przeprowadzenia instalacji offline należy rozwinąć sekcję "Instalacja offline - bez dostępu do internetu", a następnie pobrać wersję programu, która ma być zainstalowana, w zależności od wersji posiadanego systemu operacyjnego.

system1min.jpg

Wersję systemu operacyjnego można sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie "Mój komputer" i wybierając "Właściwości".

syswl11.jpg

W przypadku źle dobranej wersji instalacyjnej pojawi się następujący błąd:

bladwersji1.jpg

Na liście aplikacji dostępnych do pobrania oprócz najnowszych wersji wyświetlają się również starsze wersje, z których również można korzystać w przypadku takiej potrzeby.

off1-1min.jpg

Po kliknięciu przycisku "Pobierz" program w wersji instalacyjnej zostanie zapisany na dysku komputera.

3. Kolejnym krokiem jest uruchomienie pobranego wcześniej programu (plik z rozszerzeniem .msi).

4. W oknie powitalnym wyświetla się informacja o konieczności wcześniejszego odinstalowania oprogramowania antywirusowego. Po spełnieniu tego wymogu należy kliknąć przycisk "Dalej":

off2-1min.jpg

5. Kolejny krok to akceptacja umowy licencyjnej:

off3-1min.jpg

Po zapoznaniu się z zapisami umowy licencyjnej należy zaznaczyć opcję "Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej" i kliknąć przycisk "Dalej".

6. W następnych oknach ustawiamy opcje instalowanego oprogramowania:

off4-1min.jpg

Zalecamy pozostawienie zaznaczonej opcji "Chcę być częścią ESET Live Grid (zalecane)". ESET Live Grid to technologia wykorzystująca reputację. Informacje o skanowanych plikach są sprawdzane przy użyciu danych pochodzących z działającego w chmurze systemu wczesnego ostrzegania ESET Live Grid co zwiększa wykrywalność zagrożeń i przyspiesza skanowanie. Po wybraniu opcji należy kliknąć przycisk "Dalej".

off5-13min.jpg

Zalecamy zaznaczenie opcji "Włącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych aplikacji". Ponieważ niektóre potencjalnie niepożądane aplikacje to programy, które są używane legalnie i nie muszą stanowić zagrożenia, w celu umożliwienia ich wykrywania wymagana jest zgoda użytkownika. Użytkownicy zaawansowani mogą również w tym miejscu zmienić "Ustawienia zaawansowane", takie jak:

  • folder docelowy instalacji,
  • ustawienia serwera proxy,
  • tryb aktualizacji programu,
  • ochrona hasłem ustawień konfiguracyjnych,
  • uruchomienie skanowania po zakończeniu instalacji.
Po wybraniu opcji należy kliknąć przycisk "Zainstaluj".

7. W kolejnym oknie prezentowany jest przebieg procesu instalacji:

off6-1min.jpg

8. Ostatnie okno to informacja o zakończeniu instalacji:

off7-1min.jpg

9. Kliknięcie przycisku "Zakończ" powoduje otwarcie okna umożliwiającego aktywację programu:

aktywacja1min.jpg

Należy zaznaczyć opcję "Aktywuj przy użyciu nazwy użytkownika i hasła", a następnie kliknąć przycisk "Dalej".

10. W kolejnym oknie należy wprowadzić "Nazwę użytkownika" oraz "Hasło", a następnie kliknąć przycisk "Aktywuj".

nazwau1min.jpg

"Nazwę użytkownika" oraz "Hasło" otrzymali Państwo w mailu po dokonaniu rejestracji licencji:

mailusermin.jpg

Ten krok kończy proces instalacji oraz aktywacji programu ESET NOD32 Antivirus.