Poradniki

Deinstalacja oprogramowania antywirusowego

Przed przystąpieniem do instalacji należy odinstalować obecnie używany program antywirusowy. Zwykle odbywa się to poprzez Start -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy.

W sytuacji gdy standardowe metody deinstalacji są nieskuteczne należy skorzystać z programów typu uninstaller dostarczanych przez producentów oprogramowania antywirusowego.

Poniżej znajduje się lista linków do uninstallerów popularnych programów antywirusowych:


Jeżeli posiadacie Państwo oprogramowanie Eset, w okresie trwania licencji mają Państwo dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. Jeśli posiadacie Państwo starszą wersję oprogramowania ESET, możecie ją zaktualizować. Nie jest to operacja obowiązkowa, jednak zdecydowanie zalecana w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Podczas instalacji najnowszej wersji oprogramowania Eset, instalator automatycznie odinstaluje starszą wersję.

W przypadku ewentualnych problemów z odinstalowaniem należy skorzystać z programu ESET Uninstaller.

UWAGA!
Użycie narzędzia ESET Uninstaller może zresetować ustawienia połączenia sieciowego w systemie operacyjnym Windows.

  • pobierz narzędzie ESET Uninstaller i zapisz na pulpicie
    http://download.eset.com/special/ESETUninstaller.exe
  • uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym,
  • kliknij dwukrotnie na ikonie ESET Uninstaller,
  • przeczytaj uważnie ostrzeżenie i jeśli zgadzasz się na uruchomienie narzędzia wpisz "y",
  • w kolejnym kroku z wyświetlonej listy zainstalowanych produktów ESET (Installed AV products ) należy wybrać produkt do odinstalowania (wpisać przypisany mu numer),
  • potwierdź wybór wpisując "y",
  • po zakończeniu deinstalacji naciśnij dowolny klawisz i uruchom komputer w normalnym trybie.